ZARIADENIE PRE SENIOROV – PENZIÓN STEFFI

Penzión Steffi poskytuje ubytovanie našich klientov (PSS) v súlade s vyhláškou číslo 259/2008 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení neskorších predpisov.

Ubytovanie je poskytované v dvojposteľových alebo trojposteľových komfortných izbách.

Dve alebo tri izby tvoria bunku, pričom každá bunka je vybavená kúpeľňou a samostatnou toaletou.

Každá izba je zariadená štandardným vybavením:

  • elektricky polohovateľné lôžko s diaľkovým ovládačom s nastaviteľnými bočnicami pre každého PSS,
  • stolička pre každého PSS,
  • skriňa dvojdielna pre každého PSS,
  • veľkorozmerný LCD televízny prijímač s predplateným TV programom (všetky domáce TV stanice a množstvo zahraničných v českom, anglickom a nemeckom jazyku), na niektorých izbách sa nachádza aj viac takýchto TV prijímačov,
  • nočný stolík, ventilátor,lampa,
  • stôl,
  • polohovateľné kreslo (v prípade potreby),
  • vankúš, paplón, posteľná bielizeň,
  • odpadkový kôš,

Okrem základného vybavenia izby má možnosť každý PSS doplniť si izbu malými predmetmi prinesenými z domáceho prostredia (obrázky, ozdoby ap.), vždy však tak, aby neobmedzil spolubývajúceho.

Podľa individuálnych požiadaviek PSS sa poskytuje malá chladnička, audio zariadenie – mikro HI-FI systém.

Izby na 1. poschodí sú vybavené klimatizačnou jednotkou s diaľkovým ovládaním.

Podľa potreby je k dispozícii antidekubitný matrac s kompresorom pre každého PSS.

Stravovanie je zabezpečované v ZpS vo vlastnej kuchyni, ktorá bola schválená RÚVZ v apríli 2019.

Stravovanie zahŕňa poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav PSS podľa stravných jednotiek. Za stravnú jednotku sa považujú náklady na nákup surovín a režijné náklady na prípravu stravy.

Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka zostaveného na dobu jedného týždňa vopred. Jedálny lístok vyhotovuje zdravotná sestra s príslušnou špecializáciou.  Stravu pripravujeme v našom zariadení, vo vlastnej kuchyni, ktorá vyhovuje všetkým hygienickým štandardom. Kuchári sú naši zamestnanci.

Jedálny lístok je vystavený na viditeľnom mieste, každá zmena v jedálnom lístku musí byť vyznačená. Jedálny lístok sa prispôsobuje sezónnosti ročných období.

V ZpS sa poskytuje celodenné stravovanie, za ktoré sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá (desiata, olovrant); pri diabetickej diéte tri vedľajšie jedlá (desiata, olovrant, II. večera).

Racionálna, diabetická a iné špeciálne druhy diét sa poskytujú na základe odporúčania odborného lekára, pričom sa dôsledne dbá na nutričné hodnoty.

Strava sa podáva podľa potreby tiež nakrájaná, mletá alebo mixovaná.

Zariadenie je umiestnené v samostatnom objekte, ktorý bol na tento účel postavený v r. 2003 ako zariadenie sociálnych služieb a rekolaudovaný v roku 2014 na zariadenie pre seniorov.

Priestory a vybavenie zariadenia boli schválené rozhodnutím Regionálnym úradu verejného zdravotníctva v Bratislave v auguste 2014 pred začatím poskytovania sociálnej služby.

Budova ZpS vyhovuje podmienkam deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb. Je to samostatný dvojpodlažný stavebný objekt, ktorý bol účelovo postavený ako ubytovacie zariadenie pre poskytovanie sociálnych služieb.

Súčasťou vybavenosti zariadenia sa nachádza aj novo vybudovaný výťah, ktorý dopraví klientov s obmedzenou schopnosťou pobytu na 1. poschodie budovy.

Stav budovy a interiéru sa neustále modernizuje a prispôsobuje nielen aktuálnym potrebám klientov ale aj legislatívnym predpisom. Na prekonanie bariéry medzi prízemím a poschodím zapožičal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave elektrický pásový schodolez, ktorý sa využíva pre PSS, ktorí strácajú alebo už stratili schopnosť mobility.

Budova sa nachádza v ohradenom 10 árovom areáli. V ňom sa nachádza udržiavaná krásna záhrada, ktoré poskytuje našim klientom posedenie a pobyt v zeleni stromov, kríkov a okrasných drevín. Naši klienti v nej majú možnosť posedenia na lavičkách v krytých altánkoch, v otvorenom priestore, alebo na hojdačke. V priestoroch pre posedenie v teplejších mesiacoch sa organizujú posedenia pri hudbe, záhradnom grile alebo pri kotlíkovom guláši, ktorý sa pripravuje priamo v záhrade. V altánkoch v teplých mesiacoch je pre našich klientov k dispozícii čaj alebo chladený nápoj. Je tu možnosť čítania knižiek, časopisov, alebo počúvania rádia.

Celý priestor budovy, ako aj záhrady je krytý silným Wi-Fi signálom, ktorý umožňuje využívanie zábavy a komunikácie na mobilných zariadeniach našich klientov. K dispozícii sú aj tablety, ktorými sa zabezpečuje komunikácia s rodinnými príslušníkmi klienta.