Žiadosť o prijatie do zariadenia pre seniorov

Zadajte prosím nasledovné údaje. Sú potrebné pre posúdenie žiadosti a jej vybavenie. Uveďte prosím údaje o žiadateľovi (prijímateľ sociálnej služby), ako aj údaje príbuznej osoby, ktorá žiadosť pomáha vybavovať.

Osobné údaje uvedené v žiadosti sú spracúvané podľa čl. 6 ods.1 písm. b) a podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).